Home > Sanskrit, French and Marathi > Hanste Gaate - Marathi Edition

Browse by Level

Hanste Gaate - Marathi Edition

Hanste Gaate - Marathi Edition

Author(s) : Anil Joshi, Gayatri & Gyatri Dev

 मराठी भाषा शिकण्यास इच्छूक सर्वांसाठी Text-cum-Workbooks रूपात
मराठी स्वर-व्यंजनांचा परिचय, शब्दांचे उच्‍चार आणि अंकांची ओळख
लेखन सरावासाठी भरपूर जागा, उजळणी आणि स्वाध्यायांचा समावेश
  • मराठी शब्द समजण्यासाठी रंगीत चित्रांचा समावेश
  • नवीन पद्धतीचा वापर भाषा शिकण्यासाठी आणि मराठी शब्दसंच वाढवण्यासाठी
  • लेखन, वाचन, श्रुतलेखन यातून मराठी भाषा शिक्षण आणि प्रत्येक धड्यानंतर मराठीशब्दांचे इंग्रजीत अर्थ
  • भाग 4 आणि 5 मध्ये धड्यांचा इंग्रजीत सारांश आणि मराठी व्याकरणाचा थोडक्यात अभ्यास व ओळख
  • जीवनाशी निगडीत नीतीमुल्यांची ओळख होण्यासाठी निवडक गोष्‍टी, चित्रकथा, कविता, संभाषणांचा समावेश 

Series Details
About the Author(s)—
 
हसत~गात शिकूया मराठी का संपादन अनिल कमलाकर जोशी (बी.सी.जे.) और गायत्री देव (एम.कॉम.) ने किया है।

हसत-गात शिकूया मराठी 6-8 का संपादन प्रा. सुष्मा धुमाल (एम.. बी.एड.) ने किया है।
Hasat Gat Shikuya Marathi - 1

Hasat Gat Shikuya Marathi - 1

9789325971844 Book For Series 126.00 Coursebook
marathi support book 1 by Gyatri Dev

marathi support book 1

Gyatri Dev 9789325966413 Teacher's Support Book Only for user
School Teachers