product detail

Hasat-Gaat Shiqua Marathi Pathmala

author: Anil Kamlakar Joshi, Gayatri Devi, Shushma Dhumal

Supporting Material: Available

हसत-गात शिकूया मराठी पाठमाला 1-8 का निर्माण मराठी भाषा शिक्षण की दिशा में एक नया प्रयास है। यह पाठमाला सरल तथा रोचक तरीके से बच्चों को मराठी सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है।

About Author

अनिल कमलाकर जोशी

गायत्री देव

सुषमा धुमल

About the Series

हसत-गात शिकूया मराठी पाठमाला 1-8 का निर्माण मराठी भाषा शिक्षण की दिशा में एक नया प्रयास है। यह पाठमाला सरल तथा रोचक तरीके से बच्चों को मराठी सिखाने के लिए प्रतिबद्ध है।

Salient Features

 • मराठी भाषा शिकण्यास इच्छूक सर्वांसाठी Text-cum-Workbooks रूपात  
 • मराठी स्वर-व्यंजनांचा परिचय, शब्दांचे उच्‍चार आणि अंकांची ओळख
 • लेखन सरावासाठी भरपूर जागा, उजळणी आणि स्वाध्यायांचा समावेश
 • मराठी शब्द समजण्यासाठी रंगीत चित्रांचा समावेश   
 • नवीन पद्धतीचा वापर भाषा शिकण्यासाठी आणि मराठी शब्दसंच वाढवण्यासाठी
 • लेखन, वाचन, श्रुतलेखन यातून मराठी भाषा शिक्षण आणि प्रत्येक धड्यानंतर मराठीशब्दांचे इंग्रजीत अर्थ
 • भाग 4, 5, 6, 7 आणि 8 मध्ये धड्यांचा इंग्रजीत सारांश आणि मराठी
 • व्याकरणाचा थोडक्यात अभ्यास व ओळख भाग 6, 7 आणि 8.
 • समाज, पर्यावरण याविषयी सजगता वाढवणारे पाठाचे विषय
 • व्याकरणाचा पाया पक्का होण्यासाठी स्वतंत्र व्याकरण विभाग
 • सुंदर व पाठानुकूल चित्रांचा समावेश
 • सर्व बोर्डससाठी उपयुक्त व मार्गदर्शक
 • वाचन, आकलन, लेखन, श्रुतलेखन, संभाषण - या 'भाषेच्या मूलभूत गोष्टींना' भरपूर वाव
 • कठीण शब्दांचे सोपे इंग्रजी अर्थ पाठाच्या शेवटी अंतभूर्त
 • पाठपरिचयात, पाठाच्या मध्यवर्ती कल्पनेचा सारांश
 • जीवनाशी निगडीत नीतीमुल्यांची ओळख होण्यासाठी निवडक गोष्‍टी, चित्रकथा, कविता, संभाषणांचा समावेश

Supporting Material

 • Animated CD with flip book
 • Support books with lesson plan and answers for teacher

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 0

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 0

isbn
9789352713240
price
150

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 1

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 1

isbn
9789352713257
price
165

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 2

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 2

isbn
9789352713264
price
165

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 3

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 3

isbn
9789352713271
price
175

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 4

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 4

isbn
9789352713288
price
185

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 5

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 5

isbn
9789352713295
price
185

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 6

 Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 6

isbn
9789352595099
price
190

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 7

 Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 7

isbn
9789352595105
price
190

Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 8

 Hasat-Gaat Shiqua Marathi - 8

isbn
9789352595112
price
190

Recently viewed

Hasat-Gaat Shiqua Marathi Pathmala

© Copyright 2018 madhubun books. All Right reserved.